29-12-2016 16:48:22

Tổng hợp

Nhiệm vụ chính của các công ty kiểm định

Xem các bài viết của bientap1 »
Tạo bởi bientap1
Kiểm định an toàn là nhu cầu của rất nhiều công ty doanh nghiệp để đảm bảo tình trạng tốt nhất của các thành phần tham gia vào hoạt động sản xuất. Các công ty kiểm định là đơn vị trực tiếp thực hiện công việc này, và đây là nhiệm vụ chính của họ.

Nhắc đến công ty kiểm định chắc hẳn nhiều người trong chúng ta nghĩ ngay đến công việc của những đơn vị này là thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc kiểm định, đánh giá tình trạng hoạt động của máy móc thiết bị, về cơ bản đây là nhiệm vụ chính của các công ty này. Các công ty kiểm định không phải là đơn vị sản xuất mặt hàng gì đó như nhiều ngành công nghiệp khác mà chủ yếu cung cấp các dịch vụ giám sát, đánh giá tình trạng hoạt động của các thiết bị máy móc, các quy trình sản xuất khi có yêu cầu để giúp các doanh nghiệp sản xuất biết được tình trạng kĩ thuật của họ để quá trình sản xuất an toàn và có hiệu quả. Công ty kiểm định sẽ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn cho các doanh nghiệp để họ yên tâm hơn trong sản xuất kinh doanh và có sự minh chứng về an toàn sản xuất khi có sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Về khía cạnh nào đó, công ty kiểm định đóng vai trò như một bộ phận giám sát hoạt động của doanh nghiệp.

Công nghệ sản xuất và máy móc liên tục được các doanh nghiệp ứng dụng, bên cạnh đó các tiêu chuẩn sản xuất cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng các sản phẩm và công nghệ  của mình. Điều này đòi hỏi công ty kiểm định phải đảm bảo tình trạng tốt nhất của máy móc thiết bị không chỉ là đủ để sản xuất an toàn mà còn phải hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro xảy ra, chất lượng của công tác kiểm định phải được nâng cao, đội ngũ kiểm định phải thực sự giỏi, thường xuyên tiếp cận những công nghệ và máy móc hiện đại để trau dồi năng lực kiểm định của đơn vị. Cả công ty kiểm định và doanh nghiệp phải phối hợp, công ty kiểm định phải không ngừng rèn luyện, bổ sung vào khả năng kiểm định của mình để cùng doanh nghiệp nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nguồn:


Rao bán nhanh | van chuyen noi dia