14-03-2019 17:11:13

Tổng hợp

Giá cước của dịch vụ vận chuyển đường biển theo chuyến

Xem các bài viết của bientap7 »
Tạo bởi bientap7
Giá cước của các dịch vụ vận chuyển bằng đường biển theo mỗi chuyến được quy định rất cụ thể tại từng đơn vị, điều đó nhằm giúp những đối tượng là khách hàng có thể tìm hiểu thông tin thêm.

Giá cước của dịch vụ vận chuyển đường biển theo chuyến

Lượng nhu cầu vận tải đường biển các loại hàng hóa phạm vi nội địa đang tăng lên từng ngày, điều này xuất phát từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế trong nước, cũng như sự gia tăng hợp tác của các doanh nghiệp sản xuất với nhau. Về vấn đề giá cước vận tải theo chuyến bằng phương thức này, cũng có nhiều thắc mắc được đặt ra xung quanh nó.

Vấn đề giá cước trong các dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường biển luôn làm nhiều người cảm thấy tò mò và muốn tìm ra câu trả lời. Hy vọng với nội dung dưới đây, bạn có thể tham khảo và tìm thấy thông tin mình cần.

Bạn đọc Nguyễn Phương Anh hỏi: Chúng tôi là một đơn vị kinh doanh logistic, chủ yếu là vận chuyển hàng hóa bằng đường biển trong khu vực. Tôi thắc mắc: Giá dịch vụ vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển theo chuyến được quy định như thế nào? Nghe nói có sự thay đổi trong pháp luật hàng hải nên tôi rất quan tâm tới nội dung này, đặc biệt là về vận chuyển hàng hóa bằng đường biển nội địa theo chuyến, nhưng chưa có điều kiện tìm hiểu. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

    Giá dịch vụ vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển theo chuyến được hướng dẫn tại Điều 188 Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2017), theo đó:

    1. Trường hợp hàng hóa được bốc lên tàu biển vượt quá khối lượng đã thỏa thuận trong hợp đồng thì người vận chuyển chỉ có quyền thu giá dịch vụ vận chuyển theo thỏa thuận đối với số hàng hóa đó.

    2. Trường hợp hàng hóa được bốc lậu lên tàu biển thì người vận chuyển có quyền thu gấp đôi giá dịch vụ vận chuyển từ cảng nhận hàng đến cảng trả hàng và được bồi thường các tổn thất phát sinh do việc xếp số hàng hóa bốc lậu đó trên tàu. Người vận chuyển có quyền dỡ số hàng hóa bốc lậu đó tại bất cứ cảng nào, nếu xét thấy cần thiết.

    3. Khi nhận hàng, người nhận hàng phải thanh toán cho người vận chuyển giá dịch vụ vận chuyển, tiền bồi thường do lưu tàu hoặc chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa, nếu các khoản tiền đó chưa được thanh toán trước.

    Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Giá dịch vụ vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển theo chuyến, được quy định tại Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

    Trân trọng!

Nguồn:


van chuyen noi dia