SINH LÝ ĐÀN ÔNG

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Tổng hợp
  • Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử 2017

Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử 2017

Để có thể thực hiện hóa đơn điện tử 2017 thì nhiều doanh nghiệp sẽ còn có nhiều thắc mắc về quy định khởi tạo, chữ ký hay thông tin trên hóa đơn điện từ như thế nào. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin qua bài viết sau để có thể đảm bảo việc thực hiện được cụ thể và chính xác nhất nhé.

Không phải ngẫu nhiên mà dịch vụ cung cấp hóa đơn điện tử giá rẻ lại có sự phát triển nhanh chóng như vậy. Đó chính là do quy định bắt buộc áp dụng hình thức hóa đơn này trong năm 2018 khiến nhu cầu sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp tăng lên rất nhiều.

Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử 2017Sau đây là những hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử 2017 để bạn có thể nắm được những thông tin cơ bản nhất đối với hình thức hóa đơn này khi áp dụng vào thực tế.

1. Quy định khởi tạo hóa đơn điện tử

Theo quy định thì chỉ những công ty hay các chi nhah1 đáp ứng được các điều kiện ban hành về việc khởi tạo hóa đơn mới có thể sử dụng hóa đơn điện tử như các quy định về cơ sở vật chất, về nhân lực...

2. Quy định về tiêu thức dấu và chữ ký của người ban

Trên hóa đơn chắc chắn phải có thông tin về dấu và chữ lý của người bán thì mới được xem là hợp lệ và hóa đơn điện tử 2017 cũng vậy. Nếu công ty được miễn tiêu thức trên hóa đơn giấy thì trên hóa đơn điện tử cũng không bắt buộc phải có yếu tố này.Nhưng nếu trên hóa đơn giấy công ty bắt buộc phải có tiêu thức thì hóa đơn điện tử cũng bắt buộc phải có.

3. Quy định về chữ ký của người mua trên hóa đơn

Đối với hóa đơn điện từ thì nếu như người mua là đơn vị kế toán thì trên hóa đơn bắt buộc phải có chữ ký điện tử của người mua thì hóa đơn mới được xem là hợp lệ theo quy định được ban hành. Với trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán thì không nhất thiết phải có chữ ký điện tử trên hóa đơn.

4. Quy định về việc thông tin ghi nhiều hơn số dòng trên hóa đơn

Nếu như hóa đơn điện tử có thông tin ghi trên hóa đơn có số dòng nhiều hơn so với số dòng ở trên hóa đơn thì công ty sử dụng hóa đơn phải đảm bảo thực hiện việc ghi hóa đơn trên phần đầu trang sau:

- Hóa đơn phải đảm bảo trùng thông tin về số hóa đơn của trang đầu như thông tin về: tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua và người bán .

Với một số thông tin cơ bản về việc thực hiện hóa đơn điện tử 2017 trên đây, chúng tôi hy vọng là bạn có thể đảm bảo thực hiện được theo đúng những gì mà pháp luật ban hành một cách hiệu quả nhất.