SINH LÝ ĐÀN ÔNG

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Tổng hợp
  • Kiểm định an toàn điều cần thiết của doanh nghiệp

Kiểm định an toàn điều cần thiết của doanh nghiệp

Kiểm định an toàn chính là biện pháp giúp cho chúng ta đảm bảo được sự an toàn trong môi trường làm việc của mình một cách tốt nhất có thể, hạn chế các sự cố có thể xảy ra trong lao động.

Công tác an toàn lao động trong thi thi công, xây dựng các công trình là điều hết sức cần thiết. Nhà nước yêu cầu kiểm định an toàn lao động đối với tất cả các loại máy móc, thiết bị của các tổ chức doanh nghiệp tiến hành thi công.

Một công trình xây dựng khi thi công sẽ có rất nhiều công nhân làm việc. Và khi công trình hoàn thành sẽ có rất nhiều đối tượng sử dụng bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp, con người học tập, làm việc, sinh sống, máy móc thiết bị và tài sản được trang bị. Bất kể có một sự cố xảy ra trong quá trình xây dựng có thể gây hậu quả nghiêm trọng ở thời điểm hiện tại và đến cả tương lai. Tai nạn lao động là điều không ai muốn. Nhưng nó luôn rình rập và có thể xảy đến bất cứ lúc nào trong quá trình thi công mà con người không thể nào lường trước được. Khi tai nạn xảy ra thì chính những con người thi công ở đó sẽ bị ảnh hưởng trước tiên, có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Công trình không được thi công đủ đảm bảo an toàn thì cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng sau này.

Công tác an toàn lao động khi thi công xây dựng công trình là điều hết sức cần thiết. Bộ lao động thương binh và xã hội là một trong những đơn vị nhà nước sẽ chịu những trách nhiệm khi có sự cố xảy ra. Nhà nước yêu cầu kiểm định an toàn đối với tất cả các loại máy móc, thiết bị của các tổ chức doanh nghiệp tiến hành thi công. Bộ lao động thương binh xã hội là đơn vị trực tiếp ban hành, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát thực hiện công tác kiểm định an toàn lao động.

Các đơn vị nhà nước liên quan và các tổ chức doanh nghiệp phải phối hợp và thực hiện đúng công tác kiểm định an toàn lao động theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm quyền. Nếu đủ điều kiện an toàn thì mới cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn. Nếu phát hiện có sai phạm thì chắc chắn sẽ bị xử lý theo quy định. Nhà nước có các văn bản xử lý vi phạm đối với các trường hợp cụ thể. Các đơn vị thi công trước khi tiến hành thi công cần biết rõ các quy định của nhà nước về đảm bảo an toàn lao động.