SINH LÝ ĐÀN ÔNG

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Tổng hợp
  • Những quy định về hóa đơn điện tử

Những quy định về hóa đơn điện tử

Nhắc đến những quy định về hóa đơn điện tử thì các doanh nghiệp không khỏi đau đầu vì thực tế thì không dễ để có thể nắm được các quy định đó một cách đầy đủ và cụ thể được.

Khi có thông tin áp dụng bắt buộc hóa đơn điện tử trong hoạt động giao dịch, mua bán của các doanh nghiệp thì nhiều luồng ý kiến trái chiếu về ưu, nhược điểm của loại hóa đơn này khi áp dụng vào thực tế kinh doanh của các doanh nghiệp.

Những quy định về hóa đơn điện tửKhác với hóa đơn giấy thì quy định về hóa đơn điện tử có nhiều điều mà doanh nghiệp cần phải lưu ý thì mới có thể thực hiện đúng theo những gì mà pháp luật quy định.

Quy định về nguyên tắc sử dụng

Để có thể sử dụng hóa đơn điện tử mà không gặp phải những rắc rối về mặt pháp lý thì việc nắm rõ nguyên tắc sử dụng là điều cần thiết. Theo đó thì trong Thông tư mà Bộ Tài Chính ban hành thì khi sử dụng hóa đơn điện tử thì bên bán phải có trách nhiệm thông báo cho bên mua biết về phương thức lưu trữ, truyển tải và định dạng hóa đơn như thế nào. Ngoài ra thì các bên liên quan trong việc sử dụng hóa đơn cũng phải có sự thống nhất với nhau về phương tiện kỹ thuật để có thể có sự đồng bộ trong quá trình sử dụng.

Những yêu cầu cần có để sử dụng hóa đơn điện tử

Bộ Tài Chính đã ban hành quy định về hóa đơn điện tử với các yêu cầu cần có nếu doanh nghiệp muốn sử dụng hóa đơn điện tử:

- Doanh nghiệp phải có hệ thống máy móc và trang thiết bị phục vụ cho việc lưu trữ và sử dụng hóa đơn theo đúng chuẩn quy định.

- Doanh nghiệp có thể tự xây dựng phần mềm hoặc thông qua đơn vị trung gian thứ 3 để sửu dụng phần mềm hóa đơn điện tử.

- Doanh nghiệp trước khi áp dụng hóa đơn điện tử vào việc giao dịch, mua bán thì phải thông báo đến khách hàng/bên mua để có được sự thống nhất.

- Nếu muốn phát hành hóa đơn điện tử xác thực thì doanh nghiệp phải gửi thông báo phát hành hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế để được xét duyệt.

Quy định về lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử

Theo thông tin mà Bộ Tài Chính ban hành thì việc áp dụng hóa đơn điện tử sẽ trải qua nhiều giai đoạn để có thể mang tính phổ biến. Sau khi áp dụng cho hết các doanh nghiệp trong cả nước sử dụng hóa đơn điện tử thì Bộ Tài Chính sẽ mở rộng thêm đối tượng là hộ kinh doanh.

Như vậy thì quy định về hóa đơn điện tử có thể nói là liên quan đến rất nhiều vấn đề.Chính vì thế, nếu doanh nghiệp không nắm rõ thông tin thì sẽ rất dễ vi phạm vào quy định mà pháp luật ban hành. Như vậy thì việc kinh doanh cũng sẽ gặp nhiều bất lợi.