SINH LÝ ĐÀN ÔNG

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Quy định về thành lập doanh nghiệp

Nhu cầu tự làm chủ trong giới trẻ ngày càng nhiều, chính vì thế muốn thành lập được doanh nghiệp thì các bạn trẻ cần nắm bắt được những quy định về thành lập doanh nghiệp để từ đó có thể thành lập công ty đi vào hoạt động tốt.

Nhiều người tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp nhưng đều phân vân giữa thành lập doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn. Về loại hình doanh nghiệp, bạn có quyền lựa chọn bất cứ loại hình nào theo quy định tại Luật Doanh nghiệp để thành lập công ty và hoạt động. Nhưng nếu không chuẩn bị kỹ trước khi thành lập thì bạn cũng sẽ gặp không ít khó khăn trong quá trình hoạt động sau này.

Quy định về thành lập doanh nghiệpCác các nhân, tổ chức trước khi muốn thành lập doanh nghiệp thì trước tiên phải hiểu hết những quy định về thành lập doanh nghiệp thì khi đó mới thành lập doanh nghiệp để đi vào hoạt động được. Thành lập doanh nghiệp là quyền của cá nhân, tổ chức và được nhà nước bảo hộ.Bên cạnh quyền đó, thì các cá nhân, tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ đối với các cơ quan có thẩm quyền đó là thực hiện những quy định về thành lập doanh nghiệp theo nghị định của chính phủ về thành lập doanh nghiệp.

Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật, chữ ký của những người đại diện theo pháp luật trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý như nhau.

Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp.Cơ quan đăng ký kinh doanh không giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông của công ty với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác hoặc giữa doanh nghiệp với tổ chức, cá nhân khác. Ngoài ra các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm túc những quy định về thủ tục xin, cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cũng như kê khai thuế.

Các doanh nghiệp cần tiến hành đăng ký các ngành nghề kinh doanh đúng theo quy định của luật doanh nghiệp. Kinh doanh các ngành nghề không bị cấm trong luật doanh nghiệp. Đăng ký tên công ty, doanh nghiệp phải đúng tiêu chuẩn rõ ràng, doanh nghiệp trước khi đăng ký cần xác định rõ trụ sở hoạt động. Ngoài ra các hồ sơ, thủ tục để đăng ký thành lập doanh nghiệp phải chứng thực rõ ràng, chính xác.

Những thông tin về quy định về thành lập doanh nghiệp trên đây là những gì mà doanh nghiệp cần làm để đảm bảo việc thành lập doanh nghiệp được đúng theo những gì mà pháp luật quy định.