SINH LÝ ĐÀN ÔNG

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Tổng hợp
  • Tầm quan trọng của việc thực hiện kiểm định máy nén khí

Tầm quan trọng của việc thực hiện kiểm định máy nén khí

Hầu hết các loại máy móc, thiết bị được sử dụng trong công nghiệp đều có nguy cơ xảy ra trục trặc trọng lúc hoạt động gây nguy hiểm cho con người. Vì vậy các loại máy móc ấy cần được kiểm định, như việc kiểm định máy nén khí vậy.

Kiểm định máy nén khí để đảm bảo an toàn cho người lao động

Có rất nhiều loại máy móc, thiết bị được sử dụng trong công nghiệp cần phải được thực hiện quá trình kiểm định, để đảm bảo an toàn cho người lao động. Những máy móc, thiết bị được kiểm định cũng được chia thành rất nhiều loại khác nhau, trong đó có loại máy cơ, máy nâng, các loại máy hoạt động trong môi trường khí hoặc chất đặc biệt. Đặc điểm chung của những loại máy đó là để được sử dụng để hỗ trợ hoạt động sản xuất của con người tại các nhà máy, xí nghiệp,… và, chúng có khả năng gây nguy hiểm cho người lao động tại các nhà máy, xí nghiệp đó. Máy nén khí cũng là một lại máy nằm trong số đó, dó vậy việc thực hiện kiểm định máy nén khí rất quan trọng và rất cần thiết.

kiểm định máy nén khí

Việc kiểm định máy nén khí phải được thực hiện một cách nghiêm túc, có quy trình rõ ràng cụ thể, và phải kiểm tra theo các hình thức đã được quy định. Mỗi một đoanh nghiệp, đơn vị có sử dụng thiết bị máy nén khí đều phải có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên tình trạng hoạt động của thiết bị, phải thông báo cho cơ quan kiểm định đến kiểm định máy nén khí theo định kỳ, phải lập tức báo với cơ quan kiểm định nếu thiết bị xảy ra trục trặc hay bất thường nào đó trong quá trình hoạt động. Việc đơn vị có thiết bị máy nén khí chú trọng vấn đề kiểm định máy nén khí làm một nghĩa vụ cần phải thực hiện theo quy định của pháp luật, và đó cũng là một trách nhiệm của họ, trách nhiệm đảm bảo sự an toàn trong lao động cho người lao động của mình.

Sẽ rất nguy hiểm nếu không kiểm định máy nén khí

Cũng giống như nhiều loại máy móc, thiết bị khác, máy nén khí là một thiết bị có thể gây nguy hiểm cho người lao động, vì vậy mới được quy định phải thực hiện kiểm định máy nén khí theo định kỳ. Nếu việc kiểm định máy nén khí bị ngó lơ, không quan tâm, thì hậu quả là một điều rất khó lường. Máy nén khí là một loại thiết bị được sử dụng để hỗ trợ cho quá trình vận hành, sản xuất trong công nghiệp. Máy nén khí có vai trò quan trọng và được coi như một thiết bị không thể thiếu trong hệ thống máy móc chung của cơ sở sản xuất đó. Vì vậy máy nén khi được đặc trong phạm bị làm việc của người lao động. Nếu việc kiểm định máy nén khí bị bỏ qua, trong quá trình hoạt động, nếu máy nén khí xảy ra trục trặc hay hư hỏng nào đó, thì hậu quả xảy ra có thể rất lớn. Nếu là hỏng hóc bình thường, máy nén khí có thể làm ngưng trệ cả quá trình hoạt động của hệ thống máy móc, cản trở quá trình sản xuất, cũng có thể gây cháy nổ gây nguy hiểm cho người lao động.