SINH LÝ ĐÀN ÔNG

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Thông tin doanh nghiệp quốc gia

Để nói về sự phát triển của thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay thì chúng ta không thể nào mà không nhắc đến sự phát triển của thông tin doanh nghiệp quốc gia. Hằng ngày, hàng quý, hàng năm các doanh nghiệp lại đua nhau lần lượt ra đời. Góp phần phát triển nền kinh tế nước nhà.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp ở đó các cá nhân, tổ chức, các nhà đầu tư có thể giải đáp những thắc mắc liên quan đến những hoạt động thành lập doanh nghiệp, các hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh, các mã ngành nghề hợp lệ để kinh doanh… 

Thông tin doanh nghiệp quốc gia

Ngày nay, đa số người người nhà nhà đều lao vào làm kinh tế hơn là các ngành nghề khác. Cùng với sự phát triển của thông tin đại chúng, các trang mạng, điện tử, công nghệ thông tin nên chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm các thông tin doanh nghiệp quốc gia ở trên cổng thông tin đó. Chúng ta sẽ không còn khó khăn khi mà muốn biết thông tin của một doanh nghiệp, công ty nào đó. Nhu cầu xin việc làm sẽ dễ dàng hơn nhiều khi có cổng thông tin này. 

Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia là trang thông tin điện tử để các tổ chức, cá nhân thực hiện các thông tin doanh nghiệp qua mạng, truy cập thông tin về doanh nghiệp và phục vụ cho công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh. Nhờ vào cổng thông tin này mà các doanh nghiệp có thể rút ngắn thời gian hơn để đăng ký các thủ tục cần thiết cho doanh nghiệp của mình. Các doanh nghiệp có thể thực hiện đăng ký doanh nghiệp của mình trên cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp. 

Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Đồng thời, thông qua mạng điện tử, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thông báo kết quả xử lý cho doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia có giá trị pháp lý như hồ sơ nộp bằng bản giấy tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Ngày nay, thủ tục đăng ký doanh nghiệp sẽ tối giản hơn khi có cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia. Đây là một trang thông tin giúp các doanh nghiệp đăng ký mọi thủ tục để thành lập cũng như lưu trữ các thông tin của doanh nghiệp trên trang mạng quốc gia. Từ đó, người dùng cũng sẽ có được các tin tức, các văn bản pháp luật sử dụng hiện hành. Bên cạnh đó, nhu cầu tìm hiểu thông tin đối tác, kiểm tra tên doanh nghiệp, đăng bố cáo điện tử cũng là những nhu cầu thiết yêu liên quan đến nghiệp vụ đăng ký kinh doanh mà các doanh nghiệp cần cập nhật một cách chính xác nhất.