SINH LÝ ĐÀN ÔNG

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Tổng hợp
  • Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Trong xu thế hội nhập của nền kinh tế thế giới để thuận tiện trong kinh doanh và mở rộng sản xuất của các công ty cổ phần nên việc thực hiện các thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần hiện nay diễn ra rất nhiều, nhằm góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hiện nay để thuận tiện trong các thủ tục nhằm giúp doanh nghiệp đi vào hoạt động đúng thời gian và không tốn nhiều thời gian, chi phí thực hiện công việc này, chúng tôi với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ thành lập doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp thành lập chi nhánh công ty một cánh nhanh chống và hiệu quả nhất.Có rất nhiều loại hình doanh nghiệp như công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty tư nhân vì vậy để hiểu hơn về thành lập chi nhánh công ty chúng ta cùng nhau tìm hiểu về thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần.

Trước hết doanh nghiệp cần chuẩn bị các hồ sơ như thông báo lập chi nhánh thực hiện theo mẫu, bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp kèm bản sao điều lệ công ty đúng theo hồ sơ thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh.

Khi chi nhánh được thành lập thì yêu cầu đầu tiên chính là cần có người đứng đầu chi nhánh. Chính vì thế, trong hồ sơ, thủ tục thành lập chi nhánh phải có bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh. Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện và yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì trong hồ sơ phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề như quy định mà pháp luật ban hành.

Theo quy định của pháp luật về việc thành lập chi nhánh thì trường hợp chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bản sao điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động.

Sau khi đã chuẩn bị các hồ sơ theo quy định doanh nghiệp cần nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký kinh doanh tại bộ phận một cửa liên thông về Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đặt tại sở kế hoạch và đầu tư.

Nếu như hồ sơ doanh nghiệp nộp lên mà cơ quan chức năng kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện tiếp nhận thì sẽlập Giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả. Người đứng đầu chi nhánh nộp lại giấy biên nhận và nhận kết quả tại bộ phận một cửa liên thông đặt tại sở kế hoạch và đầu tư theo giấy hẹn của phòng đăng ký kinh doanh sau khi đã hoàn thành việc đăng ký.