SINH LÝ ĐÀN ÔNG

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Tổng hợp
  • Thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp tư nhân không quá khó. Tuy nhiên, nó cũng không phải là vấn đề đơn giản nếu bạn không tìm hiểu thông tin. Vì thế, khi muốn thành lập chi nhánh thì bạn nên tham khảo bài viết sau để có thể đảm bảo mang đến hiệu quả công việc cao nhất.

Thực tế cho thấy, hiện nay, bất cứ vấn đề gì khó khăn liên quan đến thủ tục và giấy tờ thì mọi người thường tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có được sự hỗ trợ hiệu quả nhất.

Thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp tư nhân

Để làm thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp tư nhân được đúng theo quy định của pháp luật thì bạn cần phải biết được điều kiện và trình tự thực hiện các thủ tục này như thế nào. Như vậy thì việc thành lập doanh nghiệp mới mang lại hiệu quả .

1. Điều kiện thành lập chi nhánh doanh nghiệp tư nhân

- Thứ nhất là chi nhánh của doanh nghiệp phải kinh doanh ngành nghề giống với ngành nghề mà doanh nghiệp đang kinh doanh.

- Thứ hai là chi nhánh phải đặt tên theo đúng quy định mà pháp luật ban hành.

- Thứ ba là địa điểm được chọn làm trụ sở chi nhánh cũng phải đáp ứng được các yêu cầu mà pháp luật ban hành.

- Thứ tư là muốn làm thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp tư nhân thì bắt buộc phải có hồ sơ xin đăng ký thành lập chi nhánh với đầy đủ các giấy tờ mà pháp luật quy định.

- Thứ năm là doanh nghiệp phải nộp đầy đủ lệ phí tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Trình tự đăng ký thành lập chi nhánh

Để đăng ký thành lập chi nhánh thì doanh nghiệp tư nhân cần thực hiện theo trình tự các bước như sau:

- Đầu tiên là doanh nghiệp mang hồ sơ đã chuẩn bị theo quy định đến các cơ quan khác nhau như: Bộ phận một cửa liên thông ; sở kế hoạch và đầu tư để tiến hành đăng ký con dấu và đăng ký thuế.

- Tiếp theo, sau khi doanh nghiệp tư nhân nộp hồ sơ thì các các bộ sẽ kiểm tra hồ sơ xem đã hợp lệ hay chưa. Nếu hồ sơ hợp lệ thì sẽ tiến hành giao giấy biên nhận gồm 2 bản cho doanh nghiệp 1 bản và bên cơ quan 1 bản.

- Đến thời gian hẹn trên biên nhận thì người đứng đầu chi nhánh có trách nhiệm đến lại Sở kế hoạch và đầu tư để giao lại biên nhận và nhân lại kết quả là giấy chứng nhận thành lập chi nhán doanh nghiệp tư nhân.

Một điều mà doanh nghiệp tư nhân cần lưu ý là thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp tư nhân sẽ được thực hiện trong vòng 3 ngày tính từ ngày cơ quan chức năng nhận được hồ sơ.

Như vậy, nếu bạn đang có ý định thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp tư nhân thì bạn có thể tham khảo thông tin qua bài viết trên để có được sự chuẩn bị tốt nhất.