SINH LÝ ĐÀN ÔNG

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Tổng hợp
  • Tiền bảo hiểm xã hội tính như thế nào

Tiền bảo hiểm xã hội tính như thế nào

Khi đóng bảo hiểm xã hội tùy vào mức lương và các khoản phụ cấp mà có mức đóng mỗi người khác nhau và Tiền bảo hiểm xã hội tính như thế nào là một trong những vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm khi trích từ nguồn thu của người lao động.

Với dịch vụ bảo hiểm xã hội sẽ giúp các doanh doanh nghiệp có cách tính tiền bảo hiểm xã hội đầy đủ và chính xác nhất với đội ngũ nhân viên lành nghề giàu nhiệt huyết thì vấn đề tiền bảo hiểm xã hội tính như thế nào thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé.

Tiền bảo hiểm xã hội tính như thế nàoHiện nay do các trường hợp người lao động nghỉ việc khác nhau nên việc tính bảo xã hội cũng có sự thay đổi. Nếu người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì theo quy định của luật bảo hiểm, cách tính là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính bảo hiểm xã hội một lần.

Việc tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần sẽ được thực hiện khi người lao động không được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó trừ đi số tiền nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo cách tính mới thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng có tháng lẻ thì từ 1 tháng đến 6 tháng sẽ được quy là nửa năm. Với trường hợp thời gian đóng bảo hiểm từ 7 tháng đến 11 tháng được tính một năm. Thực tế thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy,cứ mỗi năm đóng bào hiểm tính từ năm 2014 trở về sau được tính là 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội , còn từ ăm 2014 trở về trước sẽ tính là 1,5 tháng lương cho những năm đóng bảo hiểm.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng bảo hiểm xã hội một lần thì tùy thuộc vào lý do nghỉ việc mà cơ quan bảo hiểm sẽ có cách tính tiền bảo hiểm xã hội khác nhau. Ví dụ như trường hợp người lao động do thay đổi cơ cấu sáp nhận hoặc chia tách mà dẫn đến việc người lao động không có việc làm thì được hưởng trợ cấp mất việc và trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Bên cạnh đó thì tùy vào số năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ nhận được số tiền tương xứng với mức đóng trên. Đối với trường hợp người lao động nghỉ việc do không có nhu cầu làm việc thì người lao động sẽ nhận được bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Với mỗi trường hợp khác nhau thì bạn sẽ nhận được số tiền tương ứng.

Như vậyTiền bảo hiểm xã hội tính như thế nào sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà trong đó quy định thời gian công tác, số tiền đóng bảo hiểm xã hội sẽ quyết định bạn được hưởng như thế nào và số tiền được nhận là bao nhiêu, nếu các bạn còn thắc mắc liên quan đến vấn đề này bạn có thể liên hệ với các trung tâm tư vấn để được giải đáp.