SINH LÝ ĐÀN ÔNG

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Tổng hợp
  • Báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập

Báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập

Mỗi doanh nghiệp khi mới thành lập phải có báo cáo tài chính cho cơ quan thuế, nhưng báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập cần báo cáo những nội dung nào và thời hạn báo cáo là bao lâu? là một trong những vấn đề các doanh nghiệp mới thành lập đặt câu hỏi.

Các doanh nghiệp đang khó khăn về vấn đề này và muốn tư vấn để được giải quyết vấn đề này hãy đến với dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được giúp đỡ. Theo quy địnhlà hằng quý, và hằng năm. 

Báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập

Rất nhiều doanh nghiệp còn băn khoăn trong việc thực hiện các Báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập. Đây cũng là một thực tế rất dễ hiểu vì khi thực hiện, các doanh nghiệp sẽ cần phải nắm rõ các quy định mà pháp luật ban hành một cách chính xác và hoàn chỉnh nhất.

Tất cả các doanh nghiệp đều phải lập báo cáo tài chính năm. Một số doanh nghiệp theo quy định phải lập Báo cáo tài chính quý. Nếu công ty bạn thuộc đối tượng báo cáo tài chính theo quy định của luật doanh nghiệp thì phải có báo cáo theo quy định. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo .

Theo quy định của pháp luật thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng. Công ty bạn mới thành lập và đã đi vào hoạt động được một thời gian thì công ty bạn phải báo cáo tài chính cho cơ quan thuế về tình hình tài chính vào kết thúc năm. Trong trường hợp công ty bạn cho dù có phát sinh hay không vẫn phải nộp thuế. Tuy nhiên, nếu công ty mới thành lập dưới 3 tháng thì đựơc quyền không nộp báo cáo tài chính của năm đó, mà để làm chung cho năm sau luôn. Nếu công ty bạn không nộp báo cáo tài chính thì phải làm công văn xin chưa nộp báo cáo tài chính, để chuyển qua năm sau.

Như vậy báo cáo tài chính là một nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với cơ quan thuế. Báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

Làm báo cáo tài chính khi mới thành lập là công việc rất quan trọng. Vì thế, doanh nghiệp mới thành lập cần lưu ý các thông tin trên để có thể thực hiện báo cáo một cách chính xác nhất.