SINH LÝ ĐÀN ÔNG

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Tổng hợp
  • Khác biệt trong phát triển vận tải biển thế giới

Khác biệt trong phát triển vận tải biển thế giới

Sự phát triển của lĩnh vực vận tải biển giữa các nước trên thế giới hiện nay không hề đều nhau, đặc điểm này có thể nhìn thấy được khi nhìn vào hoạt động của nhiều quốc gia.

Khác biệt trong phát triển vận tải biển thế giới

 

Có nhiều yếu tố khác nhau để có thể tạo nên sự phát triển của lĩnh vực vận tải biển, từ các yếu tố về điều kiện thiên nhiên đến sự đầu tư đúng đắn. Ở nước ta, vận tải nội địa đường biển phát triển hơn, và cần có thêm sự đầu tư để có thể tạo nên bước ngoặt cho vận tải quốc tế. Một khi nhìn thấy rõ vấn đề còn tồn tại, người ta có thể dựa vào đó và đưa ra những định hướng một cách đúng đắn, tạo bước đà phát triển về sau.

Sự chênh lệch trong phát triển vận tải đường biển giữa các nước. Tuy có những điều kiện và sự đầu tư thỏa đáng, tuy nhiên giữa một số quốc gia với nhau sự phát triển của ngành công nghiệp vận tải biển chưa đồng đều. Đây là điều mà rất nhiều chuyên gia đang bàn đến hiện nay. Điều này phần lớn xuất phát từ định hướng phát triển, cũng như những tác động từ nền kinh tế, quan trọng hơn nữa là nhu cầu vận chuyển của các doanh nghiệp chủ hàng.

Trong thời đại này, đối với một quốc gia có vị trì tiếp giáp với biển, chắc chắn ngành vận chuyển đường biển sẽ tồn tại và đang được sử dụng cho nhu cầu vận tải nội địa hàng hóa trong nước, thậm chí ra cả thế giới. Tuy nhiên khi nhìn vào một số nước, chúng ta có thể nhận thấy sự phát triển không đồng đều ở từng nơi.

Trong lĩnh vực vận tải biển, để phát triển và đưa nó đi lên thật sự không phải là một điều dễ dàng với một số nước. Bởi lẽ để làm được như vậy, sẽ có rất nhiều yếu tố quyết định đến, nhất là điều kiện tự nhiên và cả chính sách được con người đưa ra. Nhưng những thứ đó cũng chưa phải là thứ có thể quyết định hoàn toàn.

Hoạt động vận chuyển hàng hóa là thứ mà mỗi quốc gia giáp biển đều có, bởi đây là cách tốt nhất để có thể cung cấp kịp thời nhu cầu ngoài thị trường trong và ngoài nước. Không chỉ như thế, ở một số nước còn xem đây là ngành công nghiệp trong điểm, là thứ để phát triển kinh tế của đất nước họ thông qua việc tiếp nhận các tàu hàng từ nước ngoài cập bến vào.

Nói gì đi nữa thì hoạt động vận chuyển đường biển giữa các nước chênh lệch khá rõ rệt. Trong khi một số nước tập trung đầu tư và không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, thì ngoài đó vẫn còn một số quốc gia chưa thật sự chú trọng lắm vào đó.

Những sự khác biệt về phương tiện, cơ sở hạ tầng cảng biến và hoạt động của các công ty vận tải biển là điều đang cho thấy rõ nhất sự khác nhau giữa các nước với nhau. Có nơi đã đạt được những thành tụ nhất định trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa trên biển, có nơi lại không mặn mà lắm vào việc đầu tư, mà chỉ cầm chừng và xem đó là sự lựa chọn của đất nước mình.