SINH LÝ ĐÀN ÔNG

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Tổng hợp
  • Những quy định trong chương trình huấn luyện an toàn

Những quy định trong chương trình huấn luyện an toàn

Những chướng trình huấn luyện có nhiệm vụ, trọng trách là nâng cao mức độ an toàn lao động của người công nhân lên mức tối đa. Vì thế, để đạt hiệu quả huấn luyện, những chương trình huấn luyện an toàn cũng phải thực hiện theo những quy định chung.http://kiemdinh6.vn/huan-luyen-an-toan-8-24.html

Huấn luyện an toàn lao động là công tác vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp cũng như người tham gia lao động. Theo đó, nhà nước ta đã ban hành một số thông tư quy định về vấn đề này như sau:

Theo quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, đối tượng huấn luyện lao động trong một doanh nghiệp, công ty, công xưởng,... được chia thánh 4 nhóm nhằm phù hợp với từng chức vụ, cụ thể như sau:

- Nhóm 1: gồm chủ sở hữu doanh nghiệp như tổng giám đốc, phó giám đốc, các nhà lãnh đạo,...

- Nhóm 2: gồm các cán bộ chuyên trách về an toàn lao động.

- Nhóm 3: gồm những người lao động làm việc chính thức tại các doanh nghiệp.

- Nhóm 4: gồm những người lao động không thuộc nhóm 3 như người thử việc, học nghề hay những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam,...

Luật huấn luyện an toàn lao động quy định tuỳ theo từng nhóm, mỗi cá nhân sẽ có số giờ học cũng như chương trình học thích hợp. Theo đó, nhóm 1 sẽ được huấn luyện về những quy định chung, chính sách pháp luật trong công tác an toàn lao động. Nhóm 2 sẽ được học những kiến thức về nghiệp vụ như cách tổ chức, thực hiện các công tác lao động tại cơ sở, tổng quan về các loại máy móc, thiết bị có nguy cơ gây hại cho quá trình lao động, sản xuất. Nhóm 3 sẽ được phổ biến những kiến thức chuyên nghành về kỹ thuật an toàn lao động, cách sơ cứu khi bản thân hay khi có người gặp tai nạn lao động,... Nhóm 4 yêu cầu học những kiến thức chung về an toàn lao động. Thời gian của mỗi tiết học là 60 phút. Tuy nhiên, mỗi nhóm sẽ có số giờ học quy định khác nhau. Tổng thời gian huấn luyện ít nhất của nhóm 1 là 16 giờ, nhóm 2 là 48 giờ, nhóm 3 là 30 giờ và nhóm 4 là 16 giờ, bao gồm cả thời gian học lý thuyết, thực hành và kiểm tra. Tất cả các tài liệu sử dụng trong quá trình huấn luyện đều được biên soạn căn cứ vào từng đối tượng huấn luyện theo chương trình của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Có thể thấy, pháp luật nước ta đã quy định rất rõ ràng, cụ thể, chặt chẽ trong công tác huấn luyện an toàn lao động. Đây là một trong những bước tiến quan trọng nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn lao động xảy ra làm tổn thất một phần lớn tiền của.