SINH LÝ ĐÀN ÔNG

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Tổng hợp
  • Quy định của pháp luật kiểm định thiết bị áp lực

Quy định của pháp luật kiểm định thiết bị áp lực

Quy trình kiểm định thiết bị áp lực được thực hiện theo quy định của Cục An toàn lao động thuộc Bộ lao động- Thương bình và xã hội quy định nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động sản xuất tại các công ty, cơ quan, xí nghiệp,…. Đây là một quy định không thể thiếu trong quy trình hoạt động.

Kiểm định thiết bị áp lực được quy định ở đâu?

Việc thực hiện kiểm định thiết bị áp lực được quy định tại Quyết định số 67 năm 2008 của Bộ Thương binh Lao động và Xã hội được ban hành vào ngày 29 thang 12 năm 2018.

Quy định này có phạm vi áp dụng về những trình tự và thủ tục kiểm định các thiết bị an toàn trong lần đầu, định kỳ cũng như bất thường của các thiết bị áp lực thuộc các danh mục về các loại thiết bị, máy, vật tư với những yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn toàn và lao động của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội đã quy định.

kiểm định thiết bị áp lực

Dựa trên những quy định trên, các cơ quan và các nơi cung cấp dịch vụ kiểm định sẽ áp dụng một cách trực tiếp hoặc xây dựng những quy trình cụ thể và chi tiết với từng dạng và loại thiết bị áp lực cụ thể và không trái với những quy định theo quy trình.

Kiểm định thiết bị lực được áp dụng theo những tiêu chuẩn bắt buộc nào?

Việc kiểm định thiết bị áp lực được áp dụng theo những tiêu chuẩn quốc gia về vấn đề an toàn:

- Thứ nhất là tiêu chuẩn TCVN 6153:1996 quy định về yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, kết cầu và chế tạo của thiết bị áp lực

- Thứ hai là tiêu chuẩn TCVN 6155: 1996  quy định về viêc lắp đặt, sử dụng và sửa chữa các bình

- Thứ ba là tiêu chuẩn 6156: 1999  yêu cầu về kỹ thuật đối với việc lắp đặt, sửa chữa, sử dụng và các phương pháp thử của bình.

- Thứ tư là tiêu chuẩn TCVN 6008: 1995  quy định về môi hàn trong kỹ thuật cũng như phương pháp kiểm tra.

- Cuối cùng, tiêu chuẩn TCVN 7472-2005 quy định về thiết bị áp lực và hàn liên kết.

Việc thực hiện kiểm định thiết bị áp lực được thực hiện qua một quy trình chuyên nghiệp với các bước như: Chuẩn bị tiến hành kiểm định, kiểm tra các hồ sơ, kiểm tra lần lượt ở bên ngoài và bên trong, kiểm tra khả năng có thể chịu được áp lực, kiểm tra các độ kín (áp dụng trong trường hợp các môi độc hại) và kiểm tra vận hành. Việc thực hiện những quy trình trên được thực hiện theo một trinh tự có trước sau, tức là khi thực hiện xong bước đầu mới thực hiện tiếp các bước tiếp theo.

Cần lưu ý rằng, trước khi thực hiện việc khám xét hoặc kiểm tra các biện pháp an toàn cần vệ sinh bình áp lực; tháo rời các cửa người chui hoặc cửa kiểm tra. Đối với trường hợp có nghi ngời về tình trạng kỹ thuật ở các bộ phận chịu áp lực thì cần tháo gỡ một phần cũng như toàn bộ lớp cho việc khám xét ở trong ngoài. Ngoài ra, các cơ sở cũng phải đưa người chứng kiến việc khám nghiệm.