Tìm theo từ khóa: "chương trình huấn luyện an toàn"

Tổng hợp

Những quy định trong chương trình huấn luyện an toàn

Những chướng trình huấn luyện có nhiệm vụ, trọng trách là nâng cao mức độ an toàn lao động của người công nhân lên mức tối đa. Vì thế, để đạt hiệu quả huấn luyện, những chương trình...
Ngày: 13-01-2018 11:01:52 đăng bởi bientap9
Tổng hợp

Chương trình huấn luyện an toàn do ai quy định

Với nhiều đơn vị huấn luyện khác nhau, điều này khiến cho những người quản lý về sự an toàn của người lao động đưa ra một chương trình huấn luyện an toàn chuẩn chung.
Ngày: 27-12-2016 10:53:16 đăng bởi bientap1
Trang 1 / 1 « Trước 1 Sau »

van chuyen noi dia